Förvaltaren presenterar Nordic Cross Stable Return

Nordic Cross Stable Return är en multistrategifond som placerar i såväl aktie- som räntebärande tillgångar. Båda tillgångsslagen är uppdelade i ett antal delmandat vilket ger flexibilitet och möjlighet att anpassa fonden till olika marknadsklimat. Fondens varierade investeringsprofil gällande tillgångsslag och strategier syftar till att minska underliggande svängningar och möjliggöra god riskjusterad avkastning.

Fondens målsättning är att skapa stabil, positiv avkastning till låg risk oberoende av utvecklingen på aktie- och räntemarknaden.