, ,

Hur normalfördelad är aktiemarknaden egentligen?

Ett av de mest centrala antaganden som används inom kapitalförvaltning är att avkastningen är normalfördelad. Detta är dock ett antagande som inte sällan ger missledande beslutsstöd inom såväl riskbedömning som kapitalallokering. OPM:s förvaltare Simon Reinius och Emanuel Furubo går igenom skillnader mellan aktie- och obligationsmarknaders empiriska distribution och antagande om normalfördelning. De analyserar också hur dessa skillnader påverkar slutsatser kring riskmått såsom standardavvikelse och VaR samt kapitalallokering över olika tidsperioder.

Detta är det första tillfället i en serie webinars med fokus på olika finansteoretiska teman som anses centrala för långsiktiga investerare.