, ,

Hva kjennetegner de uvanlig gode selskapene fra de vanlige

Noen få børsselskaper har skapt ekstreme aksjonærverdier over tid, mens flertallet av børsnoterte selskaper gjør det svakere enn børsindeksen over tid. Er det mulig å finne noen fellestrekk ved disse langsiktige børsvinnerne – og kan man i så fall anvende kunnskapen til å identifisere fremtidens vinnere på børsen?

Harald Jeremiassen vil på dette webinaret belyse noen bemerkelsesverdige fellestrekk som går igjen i den eksklusive gruppen av langsiktige børsvinnere. Han vil også gi et innblikk i hva han mener er de viktigste kriteriene for å identifisere framtidens børsvinnere.