, ,

Hur exponera sig mot kreditmarknaden?

För nästan exakt ett år sedan, före marknadsturbulensen, publicerade vi artikeln ”Nothing happens until something moves”. Lite visste vi då hur snabbt Einstein skulle få rätt.

Under våren 2020, i spåren av pandemin, stod det klart att den volatilitet som drabbade aktiemarknaden också fick stora konsekvenser på räntesidan. Detta faktum kom som en överraskning för många och investerare som tidigare vant sig vid att kreditmarknaden präglas av låg volatilitet och lite turbulens tvingades utvärdera sina tidigare antaganden och portföljexponering mot sektorn.

Den lågräntemiljö vi befinner oss i gör dock att företagsobligationer ter sig fortsatt attraktiva och volatiliteten går att nyttja till sin fördel. Det gäller dock att förstå vilka mekanismer som styr och hur omvärldsfaktorer påverkar den portföljexponering en enskild investerare bör ha mot kreditmarknaden.

Vi bjuder in till ett webinar där Nordic Cross erfarna ränteförvaltare resonerar kring portföljallokering och exponering mot krediter, samt ger en inblick i hur Nordic Cross kreditfond Total Return Bond Fund stod pall när marknaden stormade som värst i mars 2020 och kom ur året 2020 som vinnare i sin kategori.