Utsikter för aktier och Private Equity inför 2021

En global pandemi. Lockdowns. Volatila marknader. Stark krona. Bubbelvarningar. Osäkerhet kring arbetsmarknaden och ekonomin. Politisk osäkerhet. Året 2020 har lämnat ett djupt avtryck på många olika sätt.

I vårt första webinar 2021 kommer vi att titta på aktiemarknadens värdering och diskutera om marknaden är billig eller dyr beaktat historiska nivåer och dagens ränteläge. Vi kommer även avhandla hur svenska investerare bör resonera kring sina valutaexponeringar samt diskutera Private Equity och dess förutsättningar att fortsätta leverera en väsentlig överavkastning relativt börsen. Avslutningsvis kommer vi ge en inblick i hur våra fonder OPM Listed Private Equity och OPM Global Quality Companies positionerat sig inför det nya året med fokus på fondernas innehav.

Samtalet leds av Elias Cicek och föredragshållare är Simon Reinius, Tom Berggren samt Emanuel Furubo.