Vad är taxonomi?

Taxonomin på två minuter – Emilie Fors förklarar!
Den EU-gemensamma taxonomi för miljömässigt hållbara investeringar är en av flera åtgärder i EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt.