, , ,

Vad händer nu? Aktier de kommande åren

Vi står inför en situation där coronakrisen drar ut på tiden samtidigt som aktiemarknaden i stort sett helt har återhämtat sig från vårens fall. Mot denna bakgrund gör Simon Reinius och Tom Berggren, förvaltare på OPM, en djupdykning i marknadens absoluta och relativa värderingar, givet tillväxtutsikterna.